FileMaker Instant Web Publishing / Direkt webbpublicering

Använd din FileMaker lösning utan att ha FileMaker Pro.

Med Instant Web Publishing (IWP) så kan ett begränsat antal personer logga in och använda din FileMaker lösning. Upp till 100 personer samtidigt. Detta passar för enklare FileMaker lösningar. Det kan vara adressregister, personalregister, intern telefonkatalog etc. Det är mycket enklet att bygga lösningar för IWP. Man behöver inte kunna något om HTML, PHP, Lasso eller nått, bara FileMaker.

Alla funktioner finns inte i IWP, läs mer om IWP i Hjälpfilen i FileMaker Pro.

IWP stöd finns både för FileMaker Pro 11 och FileMaker Pro 12 lösningar.

ODBC Tillägg

Integration till andra databaser (MySql, MS-SQL, Oracle DB) kan göras med ODBC.

Vissa lösningar är integrerade mot andra databaser. Det kan vara en webbapplikation baserad på MySQL som är integrerad till FileMaker eller MS-SQL databaser.

En av våra kunder har integrerat sin FileMaker lösning till en Joomlabaserad webbplats och e-postmarknadsföringssystemet SM2 i MySQL. Användaren använder FileMaker och matar in information som sedan integreras med MySQL. Detta sker över ODBC.

FileMaker Cloud / FileMaker Hotel

Drift av FileMaker databaser

Lägg er databas hos oss. Vi tar hand om drift och backup. Ni arbetar som vanligt i FileMaker Pro/Go mot databasen.

Detta är den enklaste och vanligaste tjänste för våra kunder. Det kan vara en databas med ett användare upp till en lösning med flera olika databaser och MÅNGA användare som vill kunna arbeta i samma lösning oabsett geografisk placering.

FileMaker Cloud / FileMaker Hotell finns för FileMaker Pro 12, FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 14 lösningar.

PHP Tillägg

Integrerar er hemsida / webbplats med FileMaker.

Sedan version 9 har FileMaker stöd för skriptspråket PHP. Det innebär att du kan hämta eller lämna information från och till FileMaker med hjälp av PHP.

Det kan vara t.ex. en produktkatalog som du vill publicera eller en översikt på återförsäljare som ni har i FileMaker Lämna information till FileMaker genom att koppla formulär från hemsidan. Det kan vara ett anmälnings- eller kontaktformulär.


Vi sätter säkerheten främst. All webbtrafik till och från FileMaker Server sker via andra maskiner som filtrerar trafiken. Webbsidorna med PHP koden ligger på Linuxbaserad webbserver för bästa kapacitet och säkerhet.

Intresseanmälan