Hur beräknas antalet användare?

Svar - Varje person som kan han tillgång till er FileMaker lösning är en användare. Om en person både har FileMaker Pro och FileMaker Go så räknas det som en användare. Dock kan en person inte vara inloggad både via Pro och Go samtidigt.

Alla användare registreras hos oss så för er säkerhet och vår kommunikation.

Kan inte nå databasen

Fråga - Jag startar FileMaker men jag kommer inte in i min databas.

Svar - Har du konfigurerat din brandvägg så att utgående nätverkstrafik över port 5003 UDP och TCP är öppen genom brandväggen.

Kan inte starta FileMaker

Fråga - Efter jag har blivit utslängd så får jag upp ett felmeddelande "Maximal antal samtidiga användare har uppnåtts för detta exemplar av FileMaker Pro..." Svar - Vänta ett par minuter innan du försöker starta FileMaker igen eller starta om din dator. Detta beror på att Servern håller koll på att samma FileMaker Pro licens inte används på flera datorer samtidigt.

Om du du fortfarande har problem - ring oss på 08-446 73 50

Offline meddelande?

Microsoft har blockerat en tjänst som vi använder oss av...

Det kan innebära att den start fil som ni har, inte längre fungerar.Vi har anlitat en annan tjänst som inte Microsoft kan påverka.

Ta kontakt med kundtjänst genom att klicka på denna länk, för att beställa en ny startfil.

 

Jag får upp dialogrutan "Kommunikationen med värddatorn har plötsligen upphört" - vad inneär det?

Svar - Uppkopplingen mellan din dator / enhet och servern har brytits. Det kan vara din uppkoppling, en router på vägen mellan dig och oss, vår uppkoppling eller så har servern som du har din lösning på avstannat.

Försök - Kan du surfa? Får du mail? Om det fungerar så är det inte din uppkoppling som det är fel på.

Lösning - Pröva logga in i FileMaker på nytt Om det inte går. Vänta ett par minuter och pröva logga in i FileMaker. Fungerar det inte - felanmäl här.

 

Fler artiklar...

Intresseanmälan